Školení řidičů

Provádíme školení řidičů referentů i školení profesních řidičů i s patřičným přezkoušením. V roce 2009 jsme se stali akreditovaným školicím střediskem řidičů sk. C, C+E, D.

Jednotlivá školení se uskutečňují buď přímo v prostorách autoškoly nebo v prostorách firem (mimo pravidelná školení) , které si dané školení objednaly.

REFERENČNÍ ŠKOLENÍ
- školení řidičů referentů zaměstnanců, jež ve prospěch zaměstnavatele řídí vozidlo dle § 103 odst. 2 a § 106 odst. 4 a § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

- rozsah výuky 8 vyučovacích hodin cena pro jednotlivce 240,- Kč s DPH

ŠKOLENÍ PROFESNÍCH ŘIDIČŮ
- na základě základě § 48 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ 7 VYUČOVACÍCH HODIN
Cena na osobu Kč 950,-- včetně DPH. (při opětovném školení v našem zařízení Kč 850,-- včetně DPH)

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ 35 VYUČOVACÍCH HODIN
Cena na osobu Kč 5000,-- včetně DPH.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ 140 VYUČOVACÍCH HODIN (z toho 10 hodin praktický výcvik)
Věk 21 let.

Věk 24 let sk. D,DE.

Cena na osobu Kč 23.000,-- včetně DPH.

ROZŠÍŘENÍ PRŮKAZU PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE V ROZSAHU 45 VYUČOVACÍCH HODIN (z toho 10 hodin praktický výcvik)
Cena na osobu Kč 15.000,-- včetně DPH.

K pravidelnému školení i ke vstupnímu školení je zapotřebí podat žádost. Obě najdete v tiskopisech.