Přihláška

ŽADATELÉ O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Pokud máte zájem, žádost si můžete vytisknout.

!!Žádost musí být vytištěna oboustranně!!

Žádost o řidičské oprávnění a záznam o zkouškách vytiskněte oboustranně na bílý papír formátu A4, jinak je přihláška neplatná.

Řádně vyplněnou žádost doručte na naši adresu.

Zde si také můžete stáhnout předtisk - Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který je zapotřebí mít vyplněný a potvrzený od praktického lékaře (posudek nesmí být starší 3 měsíce).

LÉKAŘSKÝ POSUDEK JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ.

Zákon 411/05 zpoplatňuje závěrečnou zkoušku. Správní poplatek za provedení zkoušky je 700,- Kč a platí se na Úřadu obce s rozšířenou působností, který zkoušku provádí. Částku je nutné zaplatit před provedením závěrečné zkoušky.

ŠKOLENÍ PROFESNÍCH ŘIDIČŮ

Zájemci o pravidelné školení si mohou vytisknout žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení.

Ke vstupnímu školení (140 h) je zapotřební taktéž vyplnit Přihlášku ke vstupnímu školení.
  • Žádost o řidičské oprávnění
  • Posudek o zdravotní způsobilosti
  • Žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení
  • Přihláška ke vstupnímu školení
  •